ja

10 november 2016 14:00-15:30 uur

Verzamelstoornis, een consumentenprobleem, een opruimprobleem of een informatieverwerkingsprobleem?

Workshop | Zaal 65

Ron de Joode, Marjolijn Korteweg

Verzamelstoornis, ofwel Hoarding komt vaker voor dan we denken.
Mensen met dit probleem komen vaak laat in de hulpverlening. Deels uit schaamte, deels omdat ze de buitenwereld letterlijk buitenshuis houden, gedeeltelijk omdat de remmen pas goed los gaan na verlies van hun “begrenzer”.

Hulpverleners zitten vaak met hun handen in het haar als ze met deze problematiek geconfronteerd worden. Alleen in Utrecht en Amsterdam wordt systematisch met deze doelgroep gewerkt. We willen de kennis in het land verspreiden en behandelaars handvatten aanreiken om met deze doelgroep te werken.

In deze workshop willen we een korte inleiding even over de huidge wetenschappelkijke kennis over dit probleem qua behandeling en onderzoek.
De grootste aandacht in deze workshop gaat uit naar het kennisnemen van de verschillende onderdelen van deze behandeling op cognitief gedragstherapeutisch gebied en op het gebied van aanleren van vaardigheden:
- Het cognitief gedragstherapeutisch model van verzamelstoornis
- Oefening cue exposure aan het (niet meer) binnenhalen van spullen
- Kenmerkende overtuigingen over spullen en hoe deze uit te dagen
- Oefening diagnostische imaginaire exposure aan spullen in huis
- Het leren opstellen van een organisatieplan
- Oefening in het wegdoen van spullen(de dobbelsteen)
- Tips en valkuilen in de behandeling van verzameldwang.

De workshop zal ondersteund worden door PP, videomateriaal en inbreng casuïstiek