ja

11 november 2016 10:30-12:00 uur

Op weg naar een betere behandeling voor eetstoornissen

Symposium | Boszaal

Voorzitter Mirjam Lammers

Zoveel als we tegenwoordig over de behandeling van angststoornissen weten, zo weinig weten we nog over de behandeling van eetstoornissen. Er bestaan evenwel evidence-based behandelingen voor boulimia nervosa en eetbuistoornis, maar behandeleffecten geven duidelijk ruimte voor verbetering aan. Ook is uitval uit de behandeling veel hoger dan wenselijk. Voor anorexia nervosa is zelfs nog geen evidence-based behandeling. De expert- en consensus-based behandelingen die we voor anorexia nervosa wel hebben laten een beperkt behandeleffect zien en opnieuw een hoge uitval uit de behandeling.
In dit symposium benaderen we vanuit verschillende invalshoeken de uitdagingen die voor ons liggen in het verbeteren van behandeleffecten bij eetstoornissen. Daarbij richten we ons op die aspecten die door patiënten en behandelaren als problematisch worden ervaren, zoals neurocognitieve problemen, vervlakt affect en verstoorde lichaamsbeleving, en kijken we bovendien naar voorspellers voor behandeleffect en uitval.

Allereerst bespreekt Maartje Vroling wat voorspellers zijn voor uitval uit een CGT behandeling voor eetbuistoornis, en hoe we die kennis kunnen gebruiken uitval uit behandeling te verkleinen. Alexandra Dingemans vervolgt met een onderzoek naar voorspellers voor behandeleffecten bij de behandeling van eetbuistoornis, waarbij ze zich richt op neurocognitieve voorspellers. In aansluiting daarop focust Boris van Passel zich op de overlap in neurocognitieve problemen bij eetstoornissen en OCD, en bespreekt of een interventie voor die neurocognitieve problemen helpt in de behandeling van de eetstoornis. Mirjam Lammers vervolgt met onderzoek naar de aanname dat patiënten met ernstig ondergewicht affectief vervlakt zijn, en hoe die affectieve vervlakking zich herstelt bij herstel van gewicht. Als laatste vertelt Anouk Keizer over een serie onderzoeken die heeft geleid tot een nieuwe interventie voor lichaamsbeleving, en presenteert veelbelovende eerste resultaten naar deze interventie.