nee

11 november 2016 10:30-12:00 uur

“Blended” e-health bij kinderen en jongeren met angststoornissen: een open studie

Lezing Symposium | Parkzaal

Maaike Nauta

Download de presentatie

Introductie
Bij “blended” e-health worden reguliere face-to-face contacten met een behandelaar gecombineerd met een online behandelplatform, waarin deelnemers zelfstandig vanuit huis kunnen werken en persoonlijke feedback krijgen van hun behandelaar. Mogelijk is “blended” werken juist bij kinderen en jongeren erg passend.
 
Materiaal & methoden
In een open studie volgden 56 kinderen met een angststoornis (8-18 jaar) een “blended” variant van een bewezen effectief cognitief gedragstherapeutisch behandelprogramma voor kinderen met angststoornissen: “Blended Dappere Kat” (Nauta, Vet, & Kendall, 2013). Deelnemers werden gematched met behulp van “propensity scores” aan kinderen die eerder meededen aan een gerandomiseerd gecontroleerd behandelonderzoek waarin de face-to-face cognitieve gedragstherapie werd onderzocht (n=145, Hogendoorn et al., 2014) bij dezelfde behandelcentra Accare (Noord-Nederland) en de Bascule (Amsterdam). Angstreductie en remissie van angststoornis werd vergeleken. Daarnaast werden de verwachtingen en ervaringen met het programma in kaart gebracht, evenals de tevredenheid over de behandeling en met de therapeutische relatie.
 
Resultaten
Voorlopige resultaten laten zien dat ouders, kinderen en therapeuten positief staan tegenover blended werken en dat de therapeutische relatie positief wordt beoordeeld. Verder lijkt op basis van de eerste analyses dat de korte termijn effecten bij “blended behandelen” minder groot zijn dan gebruikelijk is bij cognitieve gedragstherapie. Een verklaring hiervoor is dat kinderen minder vaak inlogden in het programma en dus in dezelfde tijd minder behandeling kregen.
 
Conclusie
De resultaten van deze eerste studie naar het effect van een blended e-healthprogramma zijn niet onverdeeld gunstig. Hiervoor is een aantal verklaringen te noemen. Tijdens het congres worden de resultaten over de volledige groep inclusief de follow-up gepresenteerd.
 
Literatuur
Hogendoorn, S. M., Prins, P. J. M., Boer, F., Vervoort, L., Wolters, L. H., Moorlag, H., . . . de Haan, E. (2014). Mediators of cognitive behavioral therapy for anxiety-disordered children and adolescents: Cognition, perceived control, and coping. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 43, 486-500. doi:10.1080/15374416.2013.807736

Nauta, M.H., Vet, L.J.J. & Kendall , P.C. (2013). Blended Dappere Kat: een internet-based versie van CGT bij angstige kinderen [Blended Coping Cat: an internet-based version of CBT for anxious children]. Groningen: Accare / E-KJP