ja

11 november 2016 14:15 - 15:45 uur

Chronische, therapieresistente depressie: behandelpraktijk en innovaties

Symposium | Zaal 82/83

Voorzitter Denise te Paste

Bij ongeveer 10-20% van de depressies is er sprake van een chronisch verloop met een verhoogd risico op suïcide, verhoogde comorbiditeit met andere psychiatrische en somatische aandoeningen, en verminderd functioneren in relatie, gezin, sociale verbanden, en werk. Er zijn echter slechts beperkte behandelopties voor chronische depressie en helaas leiden deze bij een substantieel deel van de cliënten niet tot herstel.

In dit symposium bespreken we de behandelpraktijk aan de hand van uitkomsten van een nieuw instrument, de Dutch Method for quantification of Treatment Resistance in Depression (DM-TRD), om meer zicht te krijgen op therapieresistentie. Daarnaast staan we stil bij twee innovatieve behandelingen, namelijk Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) en repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS). We presenteren als eerste de resultaten van een grote gerandomiseerde trial naar de effecten van MBCT bij patiënten met chronische, therapie resistente depressie. Afsluitend gaan we in op bevindingen van een lopend onderzoek naar de effecten van rTMS bij chronische depressie.

Als laatste worden de resultaten gepresenteerd van een landelijke RCT naar het effect van zelfmanagement bij chronische depressie.