ja

11 november 2016 13:00-14:00 uur

Behandeling van complexe rouw

Clinical Masterclass | Boszaal

Jos de Keijser

Download de presentatie

Als één of meerdere dierbaren op gewelddadige wijze komt te overlijden ontwikkelt een groot deel van de direct nabestaanden symptomen van persistente complexe rouwstoornis (PCRS),, zoals kwellend verlangen naar de overleden dierbare en pijnlijke preoccupatie met de traumatische aard van het overlijden, naast klachten passend bij depressie en/of posttraumatische stressstoornis. Op basis van de doodsoorzaken suïcide en moord en bijzondere omstandigheden zoals multipel verlies, de vliegramp MH17 en vermissing is een behandelmodel ontwikkeld: het belemmerende factorenmodel.

In deze masterclass worden op basis van dit model verschillende behandelprotocollen toegelicht en met beeldopnames gedemonstreerd.  Er is onder meer aandacht voor de rol van psycho-educatie, cognitieve therapie, relatie trauma en rouw, de timing en focus van graduele exposure. Ook worden de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek kort getoond. 

Niet alleen de doodsoorzaak kan leiden tot complexe rouw, tevens de wijze waarop de nabestaande gehecht was aan zijn overleden dierbare. Angstige en ambivalente hechting kan leiden tot complexe rouw. Een behandeling van nabestaanden met een dergelijke hechtingstijl, vraagt een andere toepassing van het behandelprotocol dan een behandeling van nabestaanden zonder hechtingsproblemen.

Vierdeling van de masterclass:
-
Introductie belemmerende factoren model bij complexe rouw
- Protocollen: suïcide, moord/MH17 en vermissing
- Vignetten
- Inbreng casuïstiek deelnemers

Literatuurverwijzing
De Keijser, J. Diagnostiek en behandeling van complexe rouw. Oratie 13-05-2014 Rijksuniversiteit Groningen

De Keijser, J., Boelen, P.A., Smid, G. & Lenferink, L. (2016). Rouw na de vliegramp MH 17.

Rapport met de resultaten van het onderzoek naar de psychische toestand van  nabestaanden van de MH 17 vliegramp. Interne uitgave.

Van Denderen, M., De Keijser, J., Stewart, R. & Boelen, P.A. (submitted). Treating Symptoms of Complicated Grief and Posttraumatic Stress Disorder with Cognitive Behavioural Therapy and EMDR in Homicidally Bereaved Individuals: a Randomised Controlled Trial.