nee

11 november 2016 13:00-14:00 uur

Cue exposure therapie voor het verminderen van overeten: de rol van habituatie

Lezing | Zaal 63

Ghislaine Schyns

Introductie
Een fascinerende onderzoekslijn naar de werkingsmechanismen van exposure therapie bij angststoornissen heeft aangetoond dat, in contrast met de assumptie dat angst zou moeten habitueren tijdens exposure sessies, habituatie van angst binnen en tussen exposure sessies geen goede voorspeller is van behandelsucces (Craske et al., 2008). Evidentie over de rol van habituatie bij cue exposure therapie voor overeten bij eetstoornissen en obesitas is echter schaars. Twee studies werden opgezet om te onderzoeken in hoeverre habituatie belangrijk is voor succes van exposure bij overeten.

Materiaal en methodes
In beide studies werden mensen met overgewicht willekeurig ingedeeld in een cue exposure interventie of een actieve controle interventie. Eén studie werd uitgevoerd bij volwassen vrouwen en behelsde één sessie; de andere studie werd uitgevoerd bij adolescenten en bevatte twee sessies. Tijdens de sessies werd cue reactiviteit (trek in eten en speekselproductie) gemeten om individuele habituatie curven te bepalen. Na afloop van de interventie namen proefpersonen deel aan een overeet-gedragstaak.

Resultaten
Resultaten van beide studies lieten zien dat overeten van voedsel dat ook aanwezig was tijdens exposure significant minder was in de cue exposure conditie, vergeleken met de controle conditie. In het twee-sessie onderzoek werd ook gevonden dat overeten van items die niet aanwezig waren tijdens cue exposure, significant minder was in de cue exposure vs controle conditie (generalisatie). Verder lieten de resultaten van beide studies consistent zien dat habituatie, zowel binnen als tussen sessies, geen significante voorspeller was van overeten.

Conclusie
Cue exposure was effectief voor het verminderen van overeten, niet enkel van de items aanwezig tijdens exposure, maar bij meerdere sessies bleek het effect ook te generaliseren naar andere voedsel items. Wat betreft habituatie zijn de resultaten consistent met de exposure bevindingen in de angstliteratuur: ondanks dat sterke gevoelens van trek een belangrijke motivatie kunnen zijn om therapie te starten, blijkt het dalen van trek tijdens exposure niet noodzakelijk te zijn voor behandelsucces.

Literatuur
Craske, M. G., Kircanski, K., Zelikowsky, M., Mystkowski, J., Chowdhury, N., & Baker, A. (2008). Optimizing inhibitory learning during exposure therapy. Behaviour Research and Therapy, 46(1), 5–27. doi:10.1016/j.brat.2007.10.003