nee

11 november 2016 13:00-14:00 uur

Werkt EMDR bij auditieve intrusies en stemmen?

Lezing | Zaal 63

Suzy Mathijssen en Liselotte Verhoeven

Download de presentatie

Introductie
EMDR wordt tot nu toe vooral gebruikt bij visuele beelden. Niet eerder werd gewerkt met puur auditief materiaal. Auditief materiaal komt voor bij mensen PTSS die nog last hebben van nare geluiden, bijvoorbeeld het horen van bommen of het schreeuwen van mensen (auditieve intrusies). Ook bij het horen van stemmen zijn er auditieve geheugenfragmenten. De vraag die in twee onderzoeken die u gepresenteeerd worden beantwoord worden, zijn: in hoeverre zijn beladen auditieve intrusies te beinvloeden met EMDR en is er een voordeel van het belasten in dezelfde modaliteit, dwz auditief intrusies auditief belasten en visueel intrusies visueel belasten.

materiaal en methodes: Twee studies zijn opgezet. Een met patienten met PTSS (N=36), waarbij zowel gekeken is naar beladen auditieve en visuele beelden en een onderzoek met stemmenhoorders (N=36), waarbij een nare herinnering met een (van de) stem(men) middels EMDR bewerkt werd. Met verschillende condities (oogbewegingen, hardop terugtellen, staren naar een stip) werden verschillende modaliteiten van het werkgeheugen belast.

Resultaten
De resultaten van het onderzoek worden in juni bekend en zijn dus vers van de pers.

Conclusie
We zullen een antwoord geven op de vraag of EMDR bij stemmen gebruikt kan worden op de herinnering van een stem en of EMDR werkt op auditieve intrusies bij PTSS

Literatuur
Andrade, J., Kavanagh, D. & Baddeley, A. (1997). Eye-movements and visual imagery: a working memory approach to the treatment of post-traumatic stress disorder. British Journal of Clinical Psychology, 36, 209–223.
 
Baddeley, A.D., & & Hitch, G.J. ( 1974). Working memory. In G.A. Bower (Ed.), Recent Advances in Learning ang Motivation (Vol. 8, pp. 47-89). New York: Academic Press.
 
Baddeley A. D. (1986). Working memory. Oxford, UK: Oxford Universitiy Pres.
 
Baddeley, A. & Andrade, J.(2000). Working memory and the vividness of imagery. Journal of experimental Psychology: general 2000, Vol. 129, No. 1, 126-145.
 
Engelhard, I. M., van den Hout, M. A., & Smeets, M. A. M. (2011). Taxing working memory reduces vividness and emotional intensity of images about the Queen’s Day tragedy. Journal of Behavior Therapy and Studyal Psychiatry, 42, 32-37.
 
Engelhard, I.M., van Uijen, S.L & van den Hout, M.A. (2010). The impact of taxing workingmemory on negative and positive memories. European Journal of Psychotraumatology, 1: 5623- DOI: 10.3402/eipt.v1io.5623.
 
Gunter, R.W. & Bodner, G.E. (2008). How eye movements affect unpleasant memories: Support for the working-memory account. Behaviour Research and Therapy, 46, 913-931.
 
Hout, M. A. van den, Engelhard, I. M., Rijkeboer, M. M., Koekebakker, J., Hornsveld, H., Leer, A., Toffolo, M. B. J. & Akse, N. (2011). EMDR: eye movements superior to beeps in taxing working memory and reducing vividness of recollections. Behaviour Research and Therapy, 49, 92-98.
 
Hout, M. A. van den, Engelhard, I. M., Smeets, M. A. M., Hornsveld, H., Hoogeveen, E., Heer, E. de, Toffolo, M. B. J. & Rijkeboer, M. M. (2010). Counting during recall: taxing of working memory and reduced vividness and emotionality of negative emotions. Applied Cognitive Psychology, 24, 1-9.
 
Hout, M. A. van den, Engelhard, I. M., Beetsma, D.,  Slofstra, S.,  Hornsveld, H., Houtveen, J. & Leer, A., (2010). EMDR and mindfulness. Eye movements and attentional breathing tax working memory and reduce vividness and emotionality of aversive ideation.  Journal of Bahavior Therapy and Experimental Psychiatry, 42, 423-431.
 
Hout, M. A. van den, Rijkeboer, M. M. , Engelhard, I. M., Smeets, Klugkist, I., Hornsveld, H., Toffolo, M. B. J. & Cath, D.C. (2011). Tones inferior to eye movements in the EMDR treatment of PTSD. Behaviour Research and Therapy, 50, 275-279.
 
Holmes, E.A., James, E.L.,Coode-Bate, T. & Deeproose, C. (2009). Can paying the computer game “Tetris” reduce the build-up of flashbacks or trauma? A proposal from Cognitive Science, PloS ONE, 4, 1-6. 
 
Jonghe, A. de & Broeke, E. ten (1993). Een nieuwe behandelingsmethode voor angst en trauma’s: ‘eye movement desensitization and reprocessing’. Directieve therapie, 13, 161-171.
 
Kavanagh, D. J., Freese, S., Andrade, J & May, J. (2001). Effects of visuospatial tasks on desensitization to emotive memories. British Journal of Clinical Psychology, 40, 267-280.
Kemps, E. & Tiggeman, M. (2007). Reducing the vividness and emotional impact of distressing autobiographical memories: The importance of modality-specific interference. Memory, 15 (4), 412-422. Psychology Press.
 
Lilley, S. A., Andrade, J. Turpin, G., Sabin-Farrell, R. & Holmes, E.A. (2009). Visuospatial working memory interference with recollections of trauma. British Journal of Clinical Psychology, 48, 309-321. The British Psychological Society.

Matthijssen, S. J. M. A., & van den Hout, M. A. (2016). 15 to 20 seconds of eye movements have no effect on believability of positive  personal  verbal statements: Results from a working memory study. Journal of EMDR Practice and Research. In press.

Matthijssen, S. J. M. A., & van den Hout, M. A. (2016). The use of EMDR in positive verbal material: Results from a patient study. European Journal of Psychotraumatology. Submitted.

Van den Hout, M. Muris, P., Salemink, E. & Kindt, M. (2001). Autobiographical memories, become less vivid en emotional after eye movements. British Journal of Clinical Psychology, 40, 121-130.
 
Van den Hout, M. A., Engelhard, I. M., Smeets, M. A. M., Hornsveld, H., Hoogeveen, E., de Heer, E., Rijkeboer, M. M. (2010). Counting during recall: Taxing of working memory and reduced vividness and emotionality of negative memories. Applied Cognitive Psychology, 24, 303-311.