ja

11 november 2016 13:00-15:30 uur

Modulaire CGT bij complexe klachten

Workshop | Parkzaal

David van den Berg, Tonnie Staring, Kees Korrelboom

Voor de meeste psychische klachten bestaat er een effectief CGT protocol. Maar veel cliënten met complexe As-I problemen passen niet in 1 specifiek protocol. En wat te doen met cliënten die vier verschillende stoornissen hebben? Of naast hun As-I problematiek ook nog een persoonlijkheidsstoornis? Waar te beginnen? In deze situaties gaan cognitief gedragstherapeuten traditiegetrouw aan de slag met casus-conceptualisaties en betekenis- en functie-analyses. Op zoek naar relevante targets en mechanismen die beïnvloed kunnen worden middels cognitief gedragsmatige technieken. Het domein waar CGT vakmanschap wordt. Maar is al dat ingewikkelde conceptualiseren echt zinvol? Is het echt nodig? En kan het ook anders?

Een nieuwe visie op psychopathologie gloort aan de horizon, die van de netwerkmodellen. Psychische symptomen en kenmerken van mensen houden zich niet op in DSM silo’s, maar in netwerken met een ‘small world’ structuur. Daarbij zijn de laatste jaren verscheidene kortdurende interventies effectief gebleken, die zich richten op één specifieke en soms transdiagnostische factor, bijvoorbeeld COMET bij een negatief zelfbeeld, gedragsexperimenten om negatieve disfunctionele verwachtingen te ontkrachten, of een training om cognitieve tendensen te verminderen. Vaak wordt gevonden dat het effectief behandelen van één factor in het psychopathologie netwerk, ervoor zorgt dat andere klachten ook verbeteren. Zijn deze CGT ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en behandeling te combineren? Het ontwikkelen van een n=1 analyse van de klachten en daarop aangepast modulair behandelaanbod? Of misschien gewoon een keuzemenu waarbij de patiënt zelf kiest? 

Tijdens deze workshop worden deze avant garde ontwikkelingen in ons vak gepresenteerd en wordt vervolgens geoefend met complexe problematiek. U wordt uitgedaagd al uw kennis over conceptualisatie van CGT in te zetten en samen met deze nieuwe inzichten te komen tot een efficiënt modulair CGT behandelplan. 
Daarnaast wordt een blik geworpen op een mogelijke toekomst van CGT conceptualisatie in een wereld van persoonlijke diagnostiek voorbij de DSM. Kijk mee naar de toekomst. U zult merken dat goed conceptualiseren één van de belangrijkste aspecten in ons vak blijft – een kunst en kunde. 


Leerdoel:
• Kennismaken met modulaire CGT

Werkvormen:
• Presentatie
• Oefening met casuïstiek
• Discussie