ja

11 november 2016 14:15-15:45 uur

“Nieuwe inzichten over exposure”: een rondetafel discussie over de implicaties voor de behandeling van angststoornissen bij jeugdigen

Paneldiscussie | Baroniezaal

Maaike Nauta, Else de Haan, Rowella Kuijpers, Bonny van Steensel

Download de presentatie

Een serie recente onderzoeken bij volwassenen heeft interessante bevindingen voor het voetlicht gebracht met betrekking tot de werkingsmechanismen van exposure (Craske et al., 2014; Vervliet et al., 2014; Rijkeboer en van den Hout, 2014). Er werd weinig bewijs gevonden voor de “habituatie-hypothese”, dat exposure vooral zou werken via wennen aan de angst en waarbij de focus ligt op de angstdaling tijdens exposure en een vermindering van de angst tussen exposure-sessies. De nadruk is verschoven naar een inhibitorisch leermodel, waarbij het gaat om het falsifiëren van de angstige verwachting. Hieruit werden acht aanbevelingen gedestilleerd voor het optimaliseren van exposure-behandelingen (Craske et al., 2014). Bij volwassenen met angststoornissen wordt deze kennis inmiddels veel geïntegreerd in de behandelingen. 
Voor jeugdigen met angststoornissen hebben we een aantal cognitief gedragstherapeutische behandelprotocollen beschikbaar waarvan we weten dat ze in deze vorm goed werken (Reynolds et al., 2013). De “nieuwe inzichten” zijn hier nog niet in verwerkt, maar deze nieuwe inzichten zijn ook nog niet onderzocht bij kinderen en jongeren. Is de tijd rijp om ook bij jeugdigen de exposure echt anders aan te pakken en de protocollen te herschrijven? Geldt voor jeugdigen hetzelfde werkingsmechanisme? Geeft het huidige onderzoek daar voldoende basis voor? Zo ja, wat betekent dat voor de invulling van ouder- of leerkrachtbetrokkenheid? En zo niet, wat is er nog nodig voordat we wél veranderingen doorvoeren in behandelprotocollen voor jeugdigen? 

Graag gaan wij de discussie met elkaar én met het publiek aan aan de hand van stellingen. 

Craske, M. G., Treanor, M., Conway, C., Zbozinek, T., & Vervliet, B. (2014). Maximizing Exposure Therapy: An Inhibitory Learning Approach. Behaviour Research and Therapy,58,10–23. 
Craske MG, Kircanski K, Zelikowsky M, Mystkowski J, Chowdhury N, Baker A (2008). Optimizing inhibitory learning during exposure therapy. Behaviour Research and Therapy, 46, 5–27
Reynolds, S., Wilson, C., Austin, J., & Hooper, L. (2012). Effects of psychotherapy for anxiety in children and adolescents: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 32, 251-262
Rijkeboer, M.M., & Hout, M.A. van den (2014). Nieuwe inzichten over exposure. Gedragstherapie, 47, 2-19.
Vervliet, B., Depreeuw, B., Treanor, M., Conway, C.C., Zbozinek, T., & Craske, M.G. (2014). Exposuretherapie maximaliseren. Een benadering volgens het inhibitorisch-leermodel. Gedragstherapie, 47, 296-339.