ja

11 november 2016 14:15-15:45 uur

Pillen, praten, systeem: hoe helpen we de (chronisch) angstige patiënt?

Symposium | Auditorium

Voorzitter Anna Muntingh

Download de presentatie

Cognitieve gedragstherapie wordt wel gezien als dé therapie voor patiënten met angststoornissen. Toch knapt grofweg de helft van de patiënten niet op van CGT. Daarnaast valt een groot percentage (57%) binnen 4 jaar na herstel terug in dezelfde of in een andere stoornis. Hoe kunnen we de effecten van CGT vergroten? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat positieve effecten behouden blijven? En wat is de rol van medicatie en de voorkeur van de patiënt hierin?
In dit symposium worden recente wetenschappelijke inzichten gepresenteerd over het verbeteren en behouden van therapie-effecten bij patiënten met een angststoornis. In 4 lezingen worden de resultaten van recent onderzoek toegelicht, met als onderwerpen: een systeeminterventie als aanvullende behandeling (bij OCS), de effecten van afbouwen van antidepressiva, de rol van CGT bij het afbouwen van antidepressiva en voorkeuren van patiënten voor terugvalpreventie. Voor het eerst worden de verrassende resultaten gepresenteerd van één van de eerste trials naar afbouw van antidepressiva met ondersteuning van een CGT-groepsbehandeling bij angststoornissen. De lezingen worden gegeven door experts op het gebied van angststoornissen en geven naast praktische handvatten voor de praktijk ook stof voor discussie.