nee

11 november 2016 14:15-15:45 uur

Kun je antidepressiva veilig afbouwen met CGT?

Lezing symposium | Parkzaal

Willemijn Scholten

Introductie
Mensen die met antidepressiva hersteld zijn van een angststoornis willen vaak op een gegeven moment graag stoppen met de pillen. Helaas komt terugval na antidepressiva afbouw veel voor.
 
Materiaal & methoden
Om te onderzoeken of een CGT interventie zou kunnen helpen bij het veilig afbouwen van een antidepressivum, hebben we een gerandomiseerde studie gedaan waarbij we afbouw van antidepressiva in een CGT- groepsinterventie vergeleken hebben met antidepressiva afbouw ‘as-usual’.
 
Resultaten
Er namen 87 mensen deel aan de studie. Uit de resultaten bleek dat er geen effect was van de CGT interventie, in beide groepen was evenveel terugval. Bovendien was het terugvalpercentage na 16 maanden hoog, 43% in de CGT conditie en 44% in de controleconditie. Wanneer ook het ontstaan van nieuwe angststoornissen of depressie werden meegerekend liepen deze percentages zelfs op tot 67% en 65%. Verder was een onverwachte bevinding dat het slechts minder dan de helft van de mensen lukte om de antidepressiva helemaal af te bouwen binnen 16 maanden.
 
Conclusie
In deze studie werden geen positieve resultaten gevonden van een CGT-groepsinterventie gericht op het voorkómen van terugval bij afbouw van antidepressiva. In deze lezing worden de resultaten toegelicht en de klinische implicaties hiervan besproken. Wat betekenen deze somber makende bevindingen nu voor ons dagelijks werk als CGT therapeuten? En wat kunnen we onze patiënten nu het beste adviseren?
 
Literatuur
Scholten, W.D., Batelaan, N.M., Van Oppen, P., Smit, J.H. & Van Balkom, A.J.L.M. (2013) Discontinuation of antidepressants in remitted anxiety disorder patients: the need for strategies to prevent relapse. Psychother Psychosom, 82(6):399-400 

Scholten, W.D., Batelaan, N.M., Hoogendoorn, A., Van Oppen, P., Smit, J.H. & Van Balkom, A.J.L.M. Group cognitive behavioral therapy to prevent relapse when discontinuing antidepressants in remitted anxiety disorder patients: results of a randomized controlled trial. In preparation.