ja

11 november 2016 14:15-15:45 uur

Werkzaamheid en hindernissen in het therapeutisch contact

Symposium | Zaal 80/81

Voorzitter Ger Keijsers

Er is nooit enige twijfel geweest dat de kwaliteit van het contact tussen de cliënt en de therapeut een wezenlijk verschil maakt in hoe cliënten aan de slag gaan en blijven met allerlei inhoudelijke en logistieke kanten van een goede CGT. Behandelaars ervaren dagelijks dat het veel uitmaakt of de cliënt hoop heeft op verbetering, zich begrepen voelt en enthousiast meedenkt bij te zetten stappen. Helaas moet van de andere kant geconcludeerd worden dat er een groot tekort is aan wetenschappelijk onderzoek om de werkzame principes van een goed therapeutisch contact beter te begrijpen. In dit symposium volgen vijf bijdragen die erop gericht zijn beter inzicht te verkrijgen in werkzaamheid en hindernissen in het therapeutische contact. De thema’s die aan bod komen zijn: alliance ruptures, sociale beïnvloeding, nonverbaal gedrag en beoordeling van de therapeutische relatie, behandelafhankelijkheid versus therapeutische relatie en shared decision making.