nee

11 november 2016 14:15 - 15:45 uur

Therapieresistente depressie in kaart met de DM-TRD: uitkomsten van de Dutch Measure for Quantification of Treatment Resistance in Depression (DM-TRD) in het Expertisecentrum Depressie Pro Persona

Lezing symposium | Zaal 82/83

Frank Don

Download de presentatie

Introductie
Het Expertisecentrum Depressie is onderdeel van het Zorgprogramma Depressieve Stoornissen van Pro Persona GGz. De specialisatie betreft chronische en/of therapieresistente depressie. Het expertisecentrum legt zich toe op de behandeling, consultatie en advisering voor patiënten met deze complexe problematiek. Om dit goed te kunnen inrichten, is inzicht vereist in de mate waarin bij deze patiënten sprake is van chroniciteit (duur > 2 jaar) en therapieresistentie (niet of onvoldoende herstel na empirisch onderbouwde psycho- en farmacotherapie ).

Methode
Om tot een betere beschrijving van de expertise populatie te komen wordt gebruik gemaakt van de vragenlijst “Dutch Method for quantification of Treatment Resistance in Depression” ( DM-TRD). Hiermee worden kenmerken van de huidige depressie en de behandelvoorgeschiedenis systematisch in kaart gebracht en gescoord. De vragenlijst wordt in het Expertisecentrum Depressie sinds september 2015 standaard ingevuld bij Second Opinions en nieuwe klinische opnames.

Resultaten
In deze presentatie zullen de bevindingen over therapieresistentie op basis van de DM-TRD worden gepresenteerd. Er wordt een beeld gegeven van de kenmerken van de patiënten, ernst en duur van de depressieve problematiek, comorbiditeit en beperkingen. We zullen nader ingaan op wat deze uitkomsten impliceren over eerdere behandelingen die deze patiënten voor hun klachten hebben ontvangen.

Conclusie
De bevindingen van de DM-TRD geven inzicht in de inhoud en betekenis van het begrip ‘therapieresistentie’ in de context van chronische depressie en topklinische zorg. Deze informatie is relevant voor verbetering van de behandelpraktijk en kan bijdragen aan preventie van chroniciteit. 

Literatuur
Peeters F.P.M.L., Ruhé H.G., Beekman A.T.F., Spijker J., Schoevers R. , Zitman F. en Schene A. (2012): Stagering en profilering van unipolaire depressies. Tijdschrift voor Psychiatrie 54; 957-969.
Spijker J. (2013) : Chronisch depressief in nieuw perspectief. Oratie Radboud Universiteit Nijmegen.