ja

11 november 2016 14:15-15:45 uur

Beknopte Eclectische Psychotherapie voor Traumatische Rouw (BEP-TR)

Workshop | Zaal 64

Annemiek de Heus

Na het verlies van een dierbare onder gewelddadige omstandigheden, kan men symptomen van traumatische rouw ontwikkelen, zoals kwellend verlangen naar de overledene,  pijnlijke preoccupatie met de traumatische aard van het overlijden, en klachten passend bij depressie en/of posttraumatische stressstoornis (PTSS). Beknopte Eclectische Psychotherapie voor Traumatische Rouw (BEP-TR) (Smid et al., 2015) is ontwikkeld voor de behandeling van patiënten met traumatische rouw en comorbide depressie en/of PTSS. Het behandelprotocol is gebaseerd op evidence-based behandelingen voor gecompliceerde rouw en PTSS (Boelen, de Keijser, Van den Hout, & Van den Bout, 2007; Gersons & Schnyder, 2013). BEP-TR wordt in de polikliniek aangeboden, en is geïmplementeerd binnen een multidisciplinaire dagbehandeling voor traumatische rouw bij Stichting Centrum '45.

In deze workshop krijgen deelnemers globaal overzicht van de theoretische achtergronden van Traumatische Rouw en de toepassing van Beknopte Eclectische Psychotherapie voor Traumatische Rouw (BEP-TR). De indicatiestelling en het behandelprotocol BEP-TR wordt toegelicht aan de hand van casuïstiek, waarbij aandacht wordt besteed aan de vier varianten van rouwgerichte exposure, schrijfopdrachten, betekenisgeving en een afscheidsritueel. Na deze workshop heeft de deelnemer kennis van BEPTR en de toepassing van de exposurevarianten. Er kan een uitgebreide training gevolgd worden via de RINO.