ja

09 november 2016 10:30-17:00 uur

Spelen met het vangen en bevorderen van competenties in CGt-supervisie

Precongresworkshop | Zaal 111

Yvette van der Pas en Loek Peute

Het vaststellen van competenties is een belangrijk onderdeel van supervisie. Het benoemen van zowel de aanwezige als de nodige competenties bij de supervisant is een kerncompetentie van de supervisor. Tegelijkertijd is deze competentie complex. We zullen in de workshop praktisch uitvoerbare werkwijzen presenteren om competenties te benoemen, vervolgens oefenen we deze werkwijze door videofragmenten van supervisiesessies te bekijken  en feedback te formuleren voor de supervisor en de supervisant. Vervolgens oefenen we de werkwijze in rollenspelen in kleine groepjes. Na het vaststellen van de competenties zullen we onderzoeken welke supervisiemethoden gebruikt kunnen worden  om competenties te versterken en oefenen we hiermee .

Leerdoel
Als supervisor kunnen vaststellen van de competenties van supervisanten; weten welke supervisorcompetenties hierbij toegepast kunnen worden. Als supervisor kunnen toepassen van specifieke interventies in de supervisie gericht op het toepassen van specifieke cgt-interventies (‘adherence’) door de supervisant.

Doelgroep
(aspirant) supervisoren, supervisanten

Huiswerk
(Aspirant) supervisoren bereiden een supervisie-vraag voor zodat ze zelf de rol van supervisant goed kunnen vormgeven bij het oefenen. Supervisanten nemen een eigen supervisievraag mee.

Lezen
Gordon, K.P.; Ten steps to cognitive behavioural supervision uit: The Cognitive Behaviour Therapist, 2012, 5, 71–82.
Peute, Loek & Yvette van der Pas, Supervisie en Cognitieve gedragstherapie (in druk, te verkrijgen via auteurs).
Dit artikel vormt de concepttekst van het hoofdstuk 'Supervisie in de cognitieve gedragstherapie' te verschijnen in: Beunderman R., Colijn S., Geertjens L. en F.M.B. van der Maas (Red.) "De theorie en praktijk van supervisie". Utrecht: De Tijdstroom (verschijnt najaar 2016).

Referenties
Beck, J. (2008) Cognitive Behavior Supervision in : C. A. Falender & E.P. Shafranske (2008) Clinical Supervision: a Competency Based Approach ; APA.
Corrie, S ; D. A. Lane (2015) CBT Supervision, Sage, Londen.
Gordon, K.P.; Ten steps to cognitive behavioural supervision uit: The Cognitive Behaviour Therapist, 2012, 5, 71–82.