ja

10 november 2016 14:00-15:30 uur

Interactieve opleidingssessie - Toetsen in de opleiding tot CGt: Samenwerking, Organisatie en Professionaliteit

Opleidingssessie | Zaal 55/56

Download de presentatie

Wil je meedenken met de stuurgroep Vernieuwing van de Opleiding over het toetsen van de minder bekende competentiegebieden Samenwerking, Organisatie en Professionaliteit? In hoeverre komen ze al aan bod in de opleiding? Hoe zouden ze getoetst kunnen worden? Praat hierover hardop mee tijdens deze interactieve sessie.

Bezoek op vrijdag ook de opleidingssessie over Evaluatievragenlijsten supervisie en Portfolio.